magnus

KALLELSE ÅRSMÖTE

2011-11-18 Härmed kallas medlemmarna i IMER-förbundet till årsmöte den 18 november 2011 kl 14.45-15.45. Plats: Arbetets museum, Norrköping  Föredragningslista Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av dagordning Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste

KALLELSE ÅRSMÖTE Read More »

Schema för konferensen

Hej alla konferensdeltagare! Nu har vi äntligen fått ihop schemat för workshopsessionerna i Norrköping! Schemat att ladda ner genom länken: Imerförbundetkonferensprogram eller genom länken: Konferensprogram_enkel Programmet är gjort för tryck så bäst gör ni i att skriva ut det på dubbelsidigt!  

Schema för konferensen Read More »

Konferens 2011

Motstånd och särskiljandets praktik – rasism och antirasism då och nu Arbetets museum, Norrköping den 17-18 november 2011 Syftet med konferensen är att samla forskare, debattörer och yrkesverksamma att presentera och diskutera aktuell forskning, erfarenheter och idéer om särskiljandets praktik och antirasistisk arbete. Vi vill också föra en diskussion om hur plattformar för att sprida

Konferens 2011 Read More »

WHAT WILL HAPPEN TO THE CENTRE FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL MIGRATION AND ETHNIC RELATIONS AND THE RESEARCH CONDUCTED AT THE CENTRE AT STOCKHOLM UNIVERSITY?

News have reached us that the Faculty of Social Sciences at Stockholm University is about to close CEIFO as an independent academic unit. Our understanding of this very precarious situation is that Stockholm University plans to disperse CEIFO’s staff and resources to other departments within the Faculty. We – Swedish, Nordic and European researchers, academic

WHAT WILL HAPPEN TO THE CENTRE FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL MIGRATION AND ETHNIC RELATIONS AND THE RESEARCH CONDUCTED AT THE CENTRE AT STOCKHOLM UNIVERSITY? Read More »

Tips! Nordic Journal of Migration Research

IMER-förbundet är glada över att det nu finns en Nordisk tidskrift för IMER-relaterad forskning! Finnish Journal of Ethnicity and Migration (http://www.etmu.fi/fjem/journal.html) har gått ihop med Norwegian Journal of Migration Research, och kommer att publiceras under namnet: Nordic Journal of Migration Research (NJMR) och publicerar hög kvalitativa artiklar och book reviews om internationell migration, etnicitet, immigranter

Tips! Nordic Journal of Migration Research Read More »