Tack för konferensen!

IMER-förbundet tackar alla deltagare, paneldeltagare, talare och workshopledare som gjorde konferensen i Norrköping till mycket trevligt minne för. Utvädering kommer att skickas ut så småningom! Vänliga hälsningar Styrelsen

KALLELSE ÅRSMÖTE

2011-11-18 Härmed kallas medlemmarna i IMER-förbundet till årsmöte den 18 november 2011 kl 14.45-15.45. Plats: Arbetets museum, Norrköping  Föredragningslista Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av...

Schema för konferensen

|Comments are Off
Hej alla konferensdeltagare! Nu har vi äntligen fått ihop schemat för workshopsessionerna i Norrköping! Schemat att ladda ner genom länken: Imerförbundetkonferensprogram eller genom länken: Konferensprogram_enkel Programmet är gjort för tryck så bäst gör ni i att skriva ut det på...

Vill du skriva i nästa nummer av I&M?

Som du säkert har hört, i&m hotas av nedläggning – kulturrådet anser inte att det finns ”särskilda skäl” till att även fortsättningsvis stödja utgivningen… fast vi VET i skrivande stund fortfarande inte vad det innebär… Så i denna limbo planerar vi vårt nästa...

Betalning av konferens och medlemsavgift

Tänkte bara påminna alla om att betala konferensavgiften på fredag. Medlemsavgiften 150 kr per kalenderår och både konferensavgift och medlemsavgift betalas till vårt postgirokonto: 646 08 26 – 8  

IMER-förbundets konferens i Norrköping 2011

Styrelsen är i full gång med att administrera alla intressanta abstracts som kommit in till konferensen. Tyvärr blev det lite fel i utsicket som gick ut angående accepterade abstract. Det stod 2010 och inte 2011. Ber om ursäkt för detta och för att det dröjt med svar från oss. Vi...

Konferens 2011

Motstånd och särskiljandets praktik – rasism och antirasism då och nu Arbetets museum, Norrköping den 17-18 november 2011 Syftet med konferensen är att samla forskare, debattörer och yrkesverksamma att presentera och diskutera aktuell forskning, erfarenheter och idéer o...

WHAT WILL HAPPEN TO THE CENTRE FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL MIGRATION AND ETHNIC RELATIONS AND THE RESEARCH CONDUCTED AT THE CENTRE AT STOCKHOLM UNIVERSITY?

News have reached us that the Faculty of Social Sciences at Stockholm University is about to close CEIFO as an independent academic unit. Our understanding of this very precarious situation is that Stockholm University plans to disperse CEIFO’s staff and resources to other...

Tips! Nordic Journal of Migration Research

IMER-förbundet är glada över att det nu finns en Nordisk tidskrift för IMER-relaterad forskning! Finnish Journal of Ethnicity and Migration (http://www.etmu.fi/fjem/journal.html) har gått ihop med Norwegian Journal of Migration Research, och kommer att publiceras under namnet:...
12