Boktips!

För ett par veckor sedan gav Cambridge University Press ut en bok med ett unikt jämförande perspektiv:
Crossroads: Comparative Immigration Regimes in a World of Demographic Change“.

Boken jämför migrationssystem i 30 länder och identifierar såväl likheter som skillnader. Analyserna utgår huvudsakligen från demografisk data. Huvudargumentet är att migrationssystemen rör sig i riktning mot en marknadsmodel; “the Market Model”, vilket innebär en tendens där länderna efterfrågar korttidsarbetskraft (i praktiken gästarbetar-format) och parallellt stramar åt tillgången till permanent vistelse och medborgarskap.

Läs mer om boken här.

Boken har också en egen hemsida där det finns en del interaktiva kartor.

Författare är Anna K. Boucher som lektor i förvaltningspolitik och statsvetenskap vid University of Sydney och Justin Gest är biträdande professor i förvaltningspolitik vid George Mason University.
Utöver att ha beviljats flera stora forskningsanslag inom migrationsfältet har Boucher också lång erfarenhet av migrationsrelaterade utredningar bakom sig. Hon kommenterar därtill ofta förändringar i Australiens flyktingpolitik medialt.
Gest har tidigare skrivit böckerna “The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality (2016)” och “Apart: Alienated and Engaged Muslims in the West (2010).”