IMER på MR-dagarna: Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då

Kom ihåg att komma och lyssna på vår spännande Asylpanel på MR-dagarna i Malmö som sedan sist har utökats!

Asylrätt, demokrati och solidaritet – nu och då

Datum: 2016-11-18 14:30 – 16:00

Plats: High Live 4

Paneldeltagare:
Elisabeth Abiri, senior konsult och specialist i mänskliga rättigheter
Gregor Noll, Juridiska institutionen, Lunds universitet
Jacob Lind, Malmö högskola
Jonathan Josefsson, Tema Barn, Linköpings universitet
Louise Dane, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Ali Ahmadi, aktivist och grundare av Asylstafetten

Välkomna!