Ny IMER avhandling om somali-svenska unga kvinnors identititetsskapande

IMER-förbundet vill tipsa om en ny avhandling med titeln Somali-Swedish girls: The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces (2016) av Gunnel Mohme. 

I den första delstudien (se länk ovan) fokuserar Mohme på föräldrarna till dessa unga kvinnor och bakgrunden till att de valt en religiös friskola till sina barn. Studien problematiserar den rådande förklaringsmodellen om att valet endast är baseras på religion och religiösa värderingar. Mohme lyfter fram att förädldrarna istället motiverade valet av skola med att skolan hade höga utbildningsambisioner. Valet handlade även om vikten av att hitta en trygg och säker plats för sina barn där de inte blev utsatta för diskrimminering.

I den andra delstudien undersöker Mohme (2014a) de unga kvinnornas transnationella erfarenheter samt hurt transnationella praktiker överförs mellan generationer. I den tredje delstudien analyseras de unga kvinnornas framtidsplaner och där lyfter Mohme (2014b) just de unga kvinnornas föreställningar om vuxenlivet som en blandning av den svenska och den somaliska kulturen.

Avhandlingen komemr ut i en tid då svenska muslimer misstänkliggörs och diskrimmineras och Mohme visar på ett ett mycket bra sätt att identitet av all dess slag är något föränderligt och förgängligt. De unga kvinnornas identiteter präglas av “både-och” medan samhällets tillskrivning mer praglas av “antingen-eller”. Mohmes lyhördhet och ödmjuka inställning till sin roll som forskare och sitt fält gör också att de unga kvinnornas berättelser och liv är i fokus hela tiden.

Referenser:

Mohme, G. (2016). Somali-Swedish Girls-The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces (Doctoral dissertation, Department of Child and Youth Studies, Stockholm University).
Mohme, G. (2014a). “Samira Doesn’t Live Here Any More”. Nordic Journal of Migration Research, 4(3), 118-125.
Mohme, G. M. (2014b). Imagined adulthood under transition–Somali-Swedish girls’ life-planning in a late modernity context. Gender and Education, 26(4), 432-447.

Läs den!

Lisa Salmonsson, Örebro Universitet
Styrelseledamot