IMER-seminarium i Kalmar om migration och medborgarskapets utmaningar

Bortom vi och dem: Migration och medborgarskapets utmaningar är ett nätverksseminarium som IMER-förbundet genomför tillsammans med Linnéuniversitetet och riktar sig till aktiva forskare, studenter och praktiker.

Seminariet ämnar belysa aktuell forskning och erfarenheter från såväl ett barnperspektiv som från ett frivilligorganisations-, sociala rörelser och juridisk perspektiv.

Keynote är professor Matthew Gibney från Oxford som ska prata om stater som deporterar sina egna medborgare. Eftermiddagen kommer att samla några olika forskare som är medlemmar i IMER-förbundet.

Hela programmet kan laddas ner här

Välkomna till Kalmar och sprid gärna detta i era nätverk!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.