IMER TIPSAR: Skolövergång som levd erfarenhet: Nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering (2017) av Jenny Nilsson Folke

Imerförbundet vill också tips om en ny avhandling med titeln Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering (2017).

Avhandlingen är skriven av Jenny Nilsson Folke och handlar om nyanlända elevers utbildningsvillkor och visar på vikten att studera förkroppsligade och känslomässiga erfarenheter i detta fält.

Väl läst!