IMER TIPSAR: Med andra ord, Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn (2017) av Susanne Duek

Imer förbundet tipsar härmed om en spännande avhandling Med andra ord, Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn (2017) av Susanne Duek.

Avhandlingen handlar om hur läs- och skrivutveckling sker i familjer där både barnen och de vuxna lär sig läsa och skriva på svenska i en flerspråkig kontext.

Väl läst!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.