Tips! Nordic Journal of Migration Research

IMER-förbundet är glada över att det nu finns en Nordisk tidskrift för IMER-relaterad forskning!

Finnish Journal of Ethnicity and Migration
(http://www.etmu.fi/fjem/journal.html) har gått ihop med Norwegian Journal of Migration Research, och kommer att publiceras under namnet: Nordic Journal of Migration Research (NJMR) och publicerar hög kvalitativa artiklar och book reviews om internationell migration, etnicitet, immigranter och andra relaterade ämnen!

Läs mer på deras hemsida: http://versitaopen.com/njmr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.