INSTÄLLT! Endagsseminarium om Nyanlända barn och unga

Onsdagen den 21 maj 2014 anordnar IMER-förbundet ett endagsseminarium riktat huvudsakligen till praktiker (såsom kommunala tjänstemän och lärare). Seminariet äger rum på centralt belägna Stockholm City Conference Norra Latin.

Huvudtalare är Ulrika Wernesjö och Kerstin Fälldin.

Fil. dr. Ulrika Wernesjö disputerade vid Uppsala universitet den 7 mars i år med avhandlingen Conditional Belonging: Listening to Unaccompanied Young Refugees’ Voices.

Kerstin Fälldin är socionom, utredare och tidigare mångårig enhetschef vid Stockholms Överförmyndarnämnd. Hon har författat flera böcker om godmanskap och kommunal handläggning, bland annat Ensamkommande barn och ungdomar:en praktisk handbok om flyktingbarn.

IMER-förbundet söker doktorander som vill presentera sina pågående projekt, kopplade till nyanlända, till eftermiddagens presentationsserie. Presentationen ska vara ca 20 minuter lång. Därefter följer ca 5-10 minuters frågestund. För detta får du delta i seminariet utan kostnad och blir även bjuden på lunch och fika. Detta är också en möjlighet att nätverka och lära känna andra doktorander inom detta fält.

Anmäl intresse att berätta om ditt avhandlingsprojekt genom att maila en kort presentation till Daniel Hedlund, styrelseledamot i IMER-förbundet: daniel.hedlund@buv.su.se senast den 15 april.

PROGRAM:

09:30 Registrering och kaffe

10:00 Presentation av IMER-förbundet

10:30 Anförande av Ulrika Wernesjö

11:30 Anförande av Kerstin Fälldin

12:30 Lunch (Sittning)

13:30 Doktorandpresentationer

Dagen avslutas cirka 17:00 efter några sammanfattande diskussioner.

ANMÄL DIG HÄR!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.