IMER-förbundet utlyser resestipendium till NMR-konferensen

IMER-förbundet utlyser härmed 3 resestipendier för doktorander som skall presentera på NMR (Nordic Migration Research) 17:e konferens i Köpenhamn, 13 till 15 augusti 2014. Stipendierna skall gå till doktorander som fått ett eller flera abstracts accepterade. Sökande måste vara medlem i IMER-förbundet. Sökande som inte tidigare fått bidrag från IMER-förbundet kommer att prioriteras.

Stipendierna avser att täcka faktiska kostnader för resa och logi upp till ett maxbelopp om 4 000 SEK och betalas ut i efterskott. Doktorand som beviljas stipendium får samtidigt som beslut meddelas en utbetalningsblankett som skall fyllas i och tillsammans med verifikat/kvitton i original skickas till IMER-förbundet.

Ansökan skall innehålla:

  • Kontaktuppgifter (namn, lärosäte, e-postadress, etc.).
  • En kort beskrivning (t.ex. ditt abstract) av vad du ska presentera på konferensen.
  • En motivering till varför det är viktigt för dig att delta i denna konferens utifrån ett IMER-perspektiv.
  • En bekräftelse på att ditt abstract har blivit accepterat.
  • Ett rekommendationsbrev från handledare eller någon i motsvarande position.

Svar meddelas per e-post i slutet av juni.

Ansökan skickas med e-post till info@imerforbundet.se senast den 13 juni. Ange gärna “Resestipendium” på ämnesraden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.