IMER-förbundet stödjer kampanjen #Tillsammansmotrasism

Rasismens utbredning är ett hot mot förverkligandet av alla människors rättigheter och mot demokratin. Samtidigt intensifieras motståndet och kraven på ett samhälle där allas rättigheter respekteras. Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2015 kommer rasismen att granskas och metoder kommer diskuteras för hur vi kan motverka den. IMER-föbundet håller med MR-dagarna om att det är dags att agera tillsammans mot rasism och för alla människors lika värde. Bli en del av MR-dagarnas kampanj #TillsammansMotRasism genom att göra följande:

MRdagarna Kampanj #TIllsammansMotRasism Instruktionsblad

 

För mer information: http://www.mrdagarna.nu/tillsammansmotrasism/

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.