Viktig forskning om städindustrin från ett IMER-perspektiv

Annette Thörnquist, docent och arbetslivsforskare vid Uppsala universitet, anknuten till REMESO i Lindköping, har skrivit en rapport i TheMes serien,  East-West Labour Migration and the Swedish Cleaning Industry: A matter of immigrant competition? (TheMES, 42,2015).

Rapporten tittar på städindustrins etniska segregering och på tillfälliga arbetskraftsinvandrare från Polen och de baltiska länderna i industrin. Frågan om konkurrens mellan olika invandrargrupper analyseras samt hur arbetsmarknadsinsatser och stödåtgärder tillhandahåller en reservarmé av billig och alltså skattesponsrad arbetskraft. Detta medför en prispress, ett överutbud och hård konkurrens på denna arbetsmarknad, samt ett underminerande av arbetsmiljöhänsyn, som kan medföra ökad social segregering och arbetskraftssegmentering.

Rapporten finns att ladda ner här

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.