IMER i media

Under några veckor kommer vi att framhålla när IMER-förbundets medlemmar syns och hörs i media. Vi kommer att börja med några äldre inlägg som kanske kan vara av intresse och först ut är Lisa Salmonssons avhandling som handlar om invandrade läkare med utbildning från länder utanför EU och om hur denna grupp inte känner sig fullt ut inkluderade i den svenska läkarprofessionen.

Avhandlingen, The ‘Other’ Doctors: Boundary work within the Swedish medical profession, finns att ladda ner men den har även skrivits om i bland annat Dagens Medicin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.